กฎหมายห้ามขายผลิตภัณฑ์จากงาช้ามีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในฮ่องกง เมื่อวันศุกร์ หลังสภานิติบัญญัติ (เล็กโค) ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว เมื่อเดือน ก.พ. 2561 ว่าด้วยการ “ห้ามนำเข้า ส่งออกซ้ำ และดำเนินการเชิงพาณิชย์ กับผลิตภัณฑ์จากงาช้าง” แต่มีข้อยกเว้นให้กับผลิตภัณฑ์จากงาช้างที่มีการยืนยันว่า มีการได้มาหรือแปรรูปก่อนปี 2468

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลานานสูงสุด 10 ปี และปรับเป็นเงินสูงสุด 10 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 42.51 ล้านบาท) ย้อนกลับไปเมื่อปี 2560 ทางการฮ่องกงยึดงาช้างได้คราวเดียว 7.2 ตัน เป็นปริมาณมากที่สุดในรอบ 3 ทศวรรษ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 298.80 ล้านบาท)